UNS do të realizojë marrëveshje për bashkëpunim me qendrën për gjuhë ELS nga SHBA

20. February. 2016 - 00:00


Në një afat të shkurtër kohor, UNS do të realizojë marrëveshje për bashkëpunim me ELS qendrën për gjuhë me seli në SHBA, me çka do t’ju mundësohet studenteve të UNS-së një përgatitje e mirëfilltë për dhënjen e provimeve ELS, TOEFL dhe të tjera me çmime shumë më të volitshme se ato të zakonshmet. Në takimin që u realizua nga Doc.dr. Florida Veljanovska dhe Doc.Dr. Edi Kela me  z.Yevgeni Buka dhe z.Osman Аkyuz, palët u dakorduan që studentët e UNS-së të fitojnë një mundësi speciale që të vizitojnë kurse përgatitore për gjuhën angleze në një nga qendrat e shumta të ELS në SHBA dhe Kanada gjatë ketij viti, me çmime shumë të volitshme dhe me zgjedhje personale. 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit