Takim me Dr.Radu Barna nga Universiteti i Tuluzit, Francë

20. February. 2016 - 00:00


Prorektorja për Arsim në kuadër të UNS-së, Doc.Dr. Florida Veljanovska dhe Drejtoresha e Departamentit në gjuhen turke, Doc.Dr. Edi Kela, realizuar takim me Dr. Radu Barna – përfaqësues i sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar për Azinë Qëndrore dhe Evropën Lindore në kuadër të Universitetit Tuluz, R.Francës. Universiteti i Tuluzit është një ndër universitetet më të mira në Francë, me arritje të mëdha në sferën kërkimoro-shkencore. Në këtë takim, në mes tjerash, u diskutua edhe për një bashkëpunim potencial në sfera të ndryshme dhe formalizimin e bashkepunimin mes veti në sferen e studimeve posdiplomike, gjegjësisht, në lidhjen e një marrëveshjeje bilaterale nëpërmjet të cilës studenteve të UNS-së do t’ju jepet mundësia e vazhdimit të studimeve posdiplomike në Universitetin e Tuluzit me kushte preferenciale.

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit