UNS realizoi marrëveshje për me Universitetin Odlar Jurdku, Baku, Аzerbejxhan

18. February. 2016 - 00:00


Universiteti Ndërkombëtar në Strugë realizoi marrëveshje për bashkëpunim dhe dhënje të diplomave të dyfishta me një ndër universitetet më të dalluara në Azerbejxhan,  Universiteti Odlar Jurdu. Gjatë kësaj periudhe, ekipet e dy universiteteve i definuan detajet që përmban marrëveshja kurse pjesëmarrja e përfaqësuesve të dy universiteteve në Samitin për Arsim të Lartë në Stamboll u shfrytëzua si mundësi për nënshkrimin e versionit përfundimtar të kontratës.

Marrëveshja për bashkëpunim dhe dhënje të diplomave të dyfishta hap mundësi për studentët dhe stafin akademik të UNS-së. Sidomos, përfitimet janë shumë më të mëdha nga pjesa e diplomave të dyfishta.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit