UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME ISTINYE UNIVERSITY, STAMBOLL-TURQI

02. May. 2018 - 05:40


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI  ME

ISTINYE UNIVERSITY, STAMBOLL-TURQI

 

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës ka lidhur marrveshje  bashkëpunimi me Istinye University –Stamboll, të Turqisë, me të cilën ju mundësohet studentëve që të bëhet shkëmbimi studentor në këtë universitet të Stambollit.

Në kuadër të universitetit fuksionojnë 7 fakultete edhe atë për farmaci, mjeksi, shkencat shëndetësore, ekonomia dhe shkencat shoqërore, dizajn dhe arkitekturë dhe elektro-fakultetin.

Veçanërisht  është i njohur dhe i nominuar  fakulteti i Mjeksisë, i cili përbëhet nga tre spitale të njohura në Stamboll.


31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit