UNS KA LIDHUR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME TENNESSEE TECH UNIVERSITY

21. September. 2017 - 03:34


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME

TENNESSEE TECH UNIVERSITY

 

 TENNESSEE TECH UNIVERSITY  është një ndër universitetet më të vjetra  në Sh.B.A, ku fillesat e saj datojnë që nga fillimi I mileniumit  të kaluar- 1909, me   themelin e universitetit University of Dixie, si institucion privat I arsimit të lartë. TENNESSEE TECH UNIVERSITY tani funksionon si universitet shtetëror në të cilin studiojnë 10.000 student. Kampusi I tij është mjaftë I madh dhe përbëhet nga 96 ndërtesa. Universiteti ka të akredituara 44 programe studimi deridiplomike dhe  20 programe postdiplomike.

Memorandumi I bashkpunimit që është lidhur ndërmjet UNS dhe TENNESSEE TECH UNIVERSITY, parashikonë bashkëpunim të gjerë, e cila  përveç shkëmbimit  të studentëve dhe stafit akademik, mundësonë dhënien e diplomave të dyfishta dhe programe 2+2.

Lidhja e këtij memorandum për bashkëpunim  jep shumë mundësi për  të gjithë studentët të UNS, të cilët mund të fitojnë diplomë të universitetit lartë të ranguar në Sh.B.A.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit