Universiteti i Sterlingut

01. December. 2015 - 00:00


Universiteti i Sterlingut është themeluar me marrëveshjen mbretërore të realizuar në vitin 1967 dhe është universiteti i parë i formuar në territorin e Skotlandës pas vitit 1582, kur është themeluar Universiteti i Edinburgut. Shtrihet në një hapësirë të madhe prej 3.2 km dhe llogaritet se e posedon kampusin më të bukur në botë. Në kuadër të Universitetit të Sterlingut funksionojnë 8 shkolla dhe 15 departamente. Vetëm në vitin akademik 2013/2014, në universitet janë rregjistruar më shumë se 11.000 studentë.

Akademia Diplomatike e Londrës është akademia më e dalluar për diplomatë në botë, që ndodhet në zemrën e Londrës. Në kuadër të akademisë ka 3 programe studimore.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit