МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО A.B.M.S – OPEN UNIVERSITY OF SWITZERLAND

04. April. 2017 - 01:21


МЕЃУНАРОДНИОТ  УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО A.B.M.S – OPEN UNIVERSITY OF SWITZERLAND

А.В.М.S. Универзитетот од Швајцарија е акредитирана високообразовна институција во Швајцарија, која организира настава на трите циклуси на студии - додипломски, последипломски и докторски студии. Универзитетот нуди голем број на студиски програми од областа на економијата, менаџментот, финансиите, маркетингот, туризмот, правото, политичките науки, дипломатијата и други области.

Универзитетот е особено е познат по онлине студиите, при што според националните рејтинзи котира високо помеѓу  универзитетите кои нудат distance- online learning. 

31. December. 1969 - 17:00


Lajmet e fundit