UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN ORADEA -RUMANI

16. February. 2017 - 05:06


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË KA LIDHUR MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN ORADEA -RUMANI

 

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë  vazhdon me avancimet në bashkëpunimet ndërkombëtare.

 UNS ka lidhur marrveshje bashkëpunimi  edhe me një universitet në Rumani- Universitetin  Oradea. Universiteti Oradea është universitet shtetëror që ndodhet në qytetin Oradea- në Romanin veriperëndimore. Në kuadër të universitetit  funksionojnë  15 fakultete, me 123 programe studimore në studime deri diplomike dhe 151 programe studimore të studimeve pasdiplomike. Në universitet punojnë 1.600 persona, prej të cilëve 1.080 janë pjesë e kuadrit akademik. Në universitet studiojnë më shumë se 21.000 student.

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit