UNIVERISTETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË LIDHI MARRVESHJE

10. February. 2017 - 00:00


UNIVERISTETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË LIDHI MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN MË TË MADH PRVAT NË PORTUGALI- UNIVERSITETI LUZOFONA

 

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës vazhdon të shënojë suksese të mëdha në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Në këtë drejtim UNSka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me universitetin më të madh privat në Portugali -  me Universitetin Luzofona të  Lisbonës. Universiteti Luzofona u themelua në vitin 1989, dhe në të studiojnë më shumë se 9.000 studentë. Universiteti është pjesë e grupit Luzofona, në administrimin e së cilit janë  një numër i universiteteve në Portugali, Brazil, Algola, Guinea, Mozambik dhe vende të tjera.

Universiteti Luzafona ka akreditim për organizimin e mësimit të tre ciklet e studimit, e cila është e përbërë nga 10 departamentet  deri diplomike, 10 departamente pasdiplomatike dhe 4 departamenteve të studimeve te doktoratës. Numri i përgjithshëm i programeve të studimit të ofruara nga universiteti është 92.

Universiteti Luzofona është universiteti i parë në Portugali, me të cilin Universiteti Ndërkombëtar i Strugës lidhi një marrëveshje bashkëpunimi. Me këtë ygjerohet më tej përzgjedhja e studentëve për shkëmbim studentor, vizitë të shkollave verore,etj.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit