NJOFTIM PËR KRYERJEN E PUNËS PRAKTIKE NË DREJTORINË E DOGANAVE

Klikoni për dokumentin: NJOFTIM PËR KRYERJEN E PUNËS PRAKTIKE NË DREJTORINË E DOGANAVE

23. December. 2016 - 07:29


Të nderuar student,

Ju informojmë se nëpërputhje me Marrveshjen për pune praktike të lidhur ndërmjet Administratës Doganore në Republikën e Maqedonisë  dhe Universitetit Ndërkombëtar të Strugës, studentëve të UNS-së iu mundësohet të bëjnë pune praktike  në Administratën Doganore.

Në përputhje metë, të gjithë studentët e interesuar për  pune praktike në një nga zyrat e Administratës Doganore duhet të dorëzojnë kërkesë  te Sekretari  Gjeneral m-r Guximtar Rushani, më së voni deri në 20 Janar 2017. Mësimi praktik do të realizohet në periudhën prej muajt Mars deri në Nëntor.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit