Universiteti Ndërkombëtar i Strugës lidhi marrveshje bashkëpunimi me Universitetin Aleksandër Xhuvani nga Elbasani

07. November. 2016 - 00:52


Më 01.11.2016, në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elabasan lidhet një marrëveshje për bashkëpunim kulturor dhe shkencor ndërmjet Universitetit Aleksender Xhuvani nga Elbasani dhe Universitetin Ndërkombëtar të Strugës. Sipas marrëveshjes parashihen bashkëpunime në shkencat ekonomike ,juridike,politike dhe teknologjisë informative.
Marrëveshja e bashkëpunimit me Universitetin e Elbasanit bën të mundur shkëmbimin e stafit akademik, organizimin e konferencave të përbashkëta, seminareve, ligjëratave, punës në projekte të përbashkëta, shkëmbimi i studentëve, botimet e punimeve shkencore, shkëmbimi i informacionit mbi fusha të caktuara kërkimore, dhe ngjajshëm.

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit