UNS LIDHI MARRVESHJE BASHKËPUNIMI ME PANEVEZIO COLLEGE, LITUANIA

03. August. 2016 - 00:00


UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË LIDHI MARRVESHJE  BASHKËPUNIMI ME PANEVEZIO COLLEGE, LITUANIA

Universiteti Ndërkombëtar në Strugë (UNS) lidhi marrveshje bashkëpunimi me Panevezio College, nga Lituania.  PANEVĖŽIO COLLEGE  është institucion I lartë arsinmor shtetëror në Lituani, që është themeluar në vitin 2002. Ka akreditim për organizimim  të leksioneve  në numër të madh të programeve studimore nga fushat shoqerore, shkencat e biomjeksisë dhe shkencave teknologjike.

                Në marrveshjen për bashkëpunim midis dy  universiteteve është paraparë bashkëpunim  në fusha të ndrushme, duke përfshirë edhe këmbimin e studentëve dhe stafit  akademik, organizimin e konferecave të përbashkëta shkencore, seminare, shkollave verore, proektet shkencore dhe të tjera.

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit