Aplikimi per diploma te dyfishta

13. June. 2016 - 02:47


Universiteti Nderkmbetar i Struges u ben thirrje te gjithe studenteve  qe jane te interesuar per diploma te dyfishta, gjegjesisht  per marrje te diplomes  nga universitetet me te cilat UNS ka marrveshje per diploma te dyfishta, qe gjenden ne listen e 500 universiteteve me te mira sipas kulifikimit te Shangajt, te aplikojne ne zyren per bashkepunim  nderkombetar.

Afati per aplikim:25.06.2016

Kushtet per aplikim:

-posedimi i certifikates nderkombetare per njohje te gjuhes angleze, edhe ate:

  • TOEFL IBT- minimum 105
  • CEFR -C2

- nota mesatare e studimeve 8.5

- te gjitha informacionet shtese rreth aplikimit  mund te mirren ne zyren per bashkepunim nderkombetar te UNS-se, ku do duhet te  dorezohen dokumentat e nevojshem, edhe ate ;

*  transkripte te provimeve te dhen

* certifikate per njohje te gjuhes angleze

* Aplikacion

 

31. December. 1969 - 17:00

Lajmet e fundit