Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası Siyaset Enstitüsü

30. November. 2015 - 00:00

Uluslararası Struga Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası Siyaset Enstitüsü, üniversite hedefleri doğrultusunda görev yapacaktır.

Enstitünün temel amaçları

Struga Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası Siyaset Enstitüsü, yeni kadroları Avrupa Birliğine üyelik sürecinde olası zorluklara göğüs germeye hazırlamak amaçlı kurulmuştur. Sözkonusu enstitü Uluslararası Struga Üniversitesinin çalışmalarını yürütmesinin yanı sıra karar mekanizmalarının bir parçası olacaktır. Aynı zamanda göstermiş olduğu faaliyetler için de Uluslararası Struga Üniversitesinin Yönetim Kuruluna da rapor sunmakla yükümlü olacaktır.

AEE nin Misyonu

 ‘’Toplum ve kurumların demokratikleşme ve gelişim sürecine katkıda bulunmak ve Avrupa entegrasyon sürecini tanıtmak; Uluslararası Struga Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Eğitim Enstitüsü hismet sözleşmelerinin profesyonel, güvenilir ve etkin bir şekilde uygulanacağını garanti altına almaktadır.’’

AEE nin faaliyet gösterdiği alanlar:

  • Avrupa-Atlantık entegrasyonu

AEE nin sloganı Robert Shumanın sözleridir:

’Sahip olduğumuz konum, rütbe ve güç fark olmaksızın birbirimize olan ihtiyacdan hepimizin motive olması gerekir’’

Yukarda belirttiğimiz sözlerden ve Avrupa Birliğine üye olan ülkeler örneğinden yola çıkarak, Avrupa Birliğine hakim olan hakları, yasaları inceleyerek, Makedonya Cumhuriyetindeki yasaları inceleyerek ve gerekli olan reformları gerçekletirerek için varolan kabiliyet ve kadromuzla Makedonya Cumhuriyetinin AB üyeliğine her koşulda desteklemeye çalışacağız.

Aynı zamanda NATO nun ve uluslararası güvenliğin değerini gözler önüne sererek Makedonya Cumhuriyetinin NATO üyeliği sürecini  de aynı zamanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

AEE her türlü stereotip, önyargı ve ayrımcılığa her koşulda karşı gelerek her türlü demokratik yolla Avrupa yoluna doğru ilerlemeyi destekleyecektir. Enstitünün başlıca temellerinden biri de ayrımcılığın her çeşidini ortadan kaldırmak olacaktır.

Sözkonusu enstitü kapsamında iki yıllık Yüksek Lisans programları gerçekleşecektir.

AEE çalışma ortam şartları

Kendini geliştirmiş kadronun yanı sıra, enstitü kendi aktivitelerini ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmesi için her türlü koşula sahiptir. Lojistik, teknik ve ortam desteği açısından AEE çağdaş eğitim gelişmeleri takip etmektedir.

Avrupa Çalışmaları ve Ekolojik Yönetim Müdüresi – MSc. Edi Kela 

(e.kela@eust.edu.mk)

IPES