Ekonomik Gelişim ve Ekolojik Yönetim enstitüsü

30. November. 2015 - 00:00

Vizyon ve misyon

‘’Güncel durumdan bir adım onde olacağız, hiçkimsenin bizi geçemeyeceği, zayıf rakiplerimizin bizi takip edebilecekleri yerde’’

Ekonomik Gelişim  ve Ekolojik araştırmalar Enstitüsü Uluslararası Struga Üniversitesi kapsamında bir bilimsel araştırma kurumu olarak 2008 yılında kurulmuştur. Sözkonusu enstitünun temel görevleri bilimsel araştırmalar alanında mükemmel seviyede yetişme, bilimsel araştırmalar altyapısını güçlendirme, birçok biilimsel araştırma yayınlama ve bilimsel araştırmalar ile alakalı bütün görevler.

Ekonomik Gelişim ve Ekolojik Yönetim Enstitüsü, ekonominin devrimsel gelişim prosedürlerini takip ederek ve bilimsel araştırmalardaki deneyimini paylaşarak  bilimsel araştırmalar alanında lider kurum olarak yetişmektedir. Bu enstitü kapsamında iki yıllık Yüksek Lisans Eğitimleri hayat bulacaktır.

Bilimsel araştırma yönündeki çalışmalar devrimsel ve toplumsal gelişim karşılaştırılarak ve paralel olarak aktivitelerini sürdürmeye devam edecektir.

 

Bilimsel araştırma ekibi

Ekonomik Gelişim ve Ekolojik Yönetim Enstitüsü bünyesinde Makro ve Mikro ekonomi,  İnsan kaynakları, Avrupa Birliği entegrasyon prpsedürleri ve uluslararası ekonomi alanlarında profesyönelleşmiş personel görev yapmaktadır.

Pazarlama ekonomisinin gelişmesi ve kuralların uygulanambilmesi için enstitü tarafından çeşitli eğitimler  için  şirket faaliyetlerini asiste etme amaçlı çalışma ekipleri kurulmaktadır.

IEDEM