Сместување

21. December. 2015 - 00:00


Студентите кои студираат на Меѓународниот Универзитет во Струга се сместени бесплатно вохотелите “Shtëpia Art“ (Art Caffe); хотел “B.E.O“; хотел “ART“ и други хотелски објекти кои се наоѓаат во центарот на Струга.

Сместувањето во овие хотели (спиење и престој во текот на студирањето) е целосно на трошок наМеѓународниот Универзитет во Струга, со што студентите се ослободени од плаќање за сместување.

Хотели се наоѓаат во делови од градот каде што на студентите им се достапни сите потребни ресурси како ресторани, продавници и друго.

Lajmet e fundit