Premiset

11. December. 2015 - 00:00

 • 20 salla mësimi (çdo njëra prej tyre ka kapacitet për 25 studentë, e kompletuara me gjitha pajisjet, OHP, TV).

 • Laboratorë kompjuterikë (me 20 kompjuterë të teknologjisë së fundit, me qasje në internet).

 • 1 Laborator kompjuterik për dizajn grafik.

 • 60 kompjuterë me qasje në internet.

 • Biblotekë (me kapacitet për 50 studentë)

 • Sallë e dedikuar për seminare

 • Sallë për mbledhje

 • 2 Amfiteatra (i vogël dhe i madh)

 • Kafeteri

 • Kabinete për profesorë

 • Kabinete për asistentët

 • Zyra për personelin administrativ

 • Student Desk

 • Zyra e karrierës

 

 

Lajmet e fundit