Просторни капацитети

11. December. 2015 - 00:00


 

• 20 предавални  (секоја со капацитет од 25 студенти, целосно опремени, OHР, ТВ).

• Компјутерски лаборатории (опремени со 20 компјутери од најновата технологија, со пристап на интернет).

• 1 компјутерска лабораторија за графички дизајн.

• 60 компјутери со интернет пристап.

• Библиотека (со капацитет за 50 студенти)

• Сала за семинари

• Сала за состаноци

• 2 амфитеатри (мали и големи)

• Барови

• Кабинети за професори

• Кабинети за асистенти

• Канцеларија за административен персонал

• Студентска служба


Lajmet e fundit