Kartat identifikuese

18. December. 2015 - 00:00

Studentët e UNS pajisen me kartën studentore, falë së cilës u ofrohen një sërë benefitesh. Me anë të kësaj karte, ku janë të shënuara të dhënat personale të studentëve, u jepet mundësia për të përfituar shërbime falas apo me kosto të reduktuar, tarifa më të ulëta për shërbimin interurban, për të përfituar paketa shërbimi në klinika apo qendra shëndetësore private, kosto më e ulët nëpër supermarkete, telekomunikacion, njësitë e shërbimit kulturor etj.


Lajmet e fundit