Öğrenci birliğinin temel amaçları ve hedefleri

14. December. 2015 - 00:00

 1. Öğrencilerin şikayetlerini deperlendirip çözüm üretmek
 2. Aktif öğrenci gruğlarına destek sağlamak ve yönetmek
 3. Öğrenci bilgilendirme ve koruma grupları olulşturmak
 4. Akademik bilimsel araştırma eğitiö seviyesini daha iyi durumlara getirebilme amaçlı Üniversite ve Fakülte yönetimi ile iletişim kurmak
 5. Üniversitenin öğrenciler, bölge Üniversite öğrencileri ve daha geniş kitlelerdeki üniversite öğrencileri, özellikle de USÜ ile işbirliği içerisinde odluğu üniversiteler öğrencileri ile bağları güçlendirmek
 6. Uluslararası Struga Üniversitesi Öğrenci Birliği Statüsüne dayanarak öğrencilerin durumunu dözeltmeye çalışmak
 7. Öğrencilerin okul dışı faaliyetlerinde yardımcı olmak
 8. Öğrencilere kolaylık sağlamak
 9. Öğrencilerin eğitim ve kğltğr seviyelerini geliştimek
 10. Çeşitli eğlence aktiviteleri düzenlemek
 11. Ulusal ve uluslararası Öğrenci Birliklerine aracı olmak
 12. Teknşk destek ihtiyaci olduğunda sorumluluk ofisleri kurmak

 

Öğrenci Biriğinin yapısı

 1. (USÜ) ÖB– Uluslararasi Struga Üniversitesi Öğrenci Birliği
 2. ÖŞO – Öğrenci şikayet öfisi
 3. EO – Etkinlikler ofisi
 4. BO – Bilgilendirme ofisi
 5. FO- Finans ofisi
 6. KO – Kariyer ofisi
 7. KoO- Konaklama ofisi
 8. AHO-  Akademi hazırlık ofisi
 9. ÖSK – Öğrenci Seçim Kurulu
 10. ÖT – Öğrenci Birliği Öğrenci Temsilcisi. 3 yıl süre ile Uluslararası Struga Üniversitesi Fakülteleri, Dekanlık, Rektöre ve Yönetim Kurulu kendi grupunu temsil edecek olan bu amaçla seçilmiş oğrencidir
 11. ASÖT – USÜ Akademik Senato temsilcisidir ve Öğrenci birliği tarafından seçilir
 12. ÖBA – Öğrenci Birliği Arşivi
 13. Çoğunluk-  (USÜ)ÖB üyelerinin %50+1 sayısının varlığı adlandırılır. ‘’Çoğunluk’’ un sağlanması için toplantılarda son sınıf öğrencileri olan ve staj yapma amaçlı okulda bulunmayan öğrenciler sayılmaz

 

Lajmet e fundit