Основни цели и задачи на Студентската унија

14. December. 2015 - 00:00


 

1. Да одговори на проблемите на студентите и да ги реши истите.

2. Да придонесе за зголемување на организациските и менаџерските способности студентите.

3. Да создаде структури кои служат за информирање на студентите и да се  грижи за нивното одржување.

4. Да соработува со органите на управување на универзитетот и факултетите, со цел подобрување на квалитетот на образованието и научно-истражувачкиот процес.

5. Да воспостави и да ги зајакне врските помеѓу студентите на универзитетот и студентите на другите универзитети во Република Македонија, во регионот и пошироко, вклучувајќи ги и договорите со оние универзитети со кои МУС има потпишано договори за соработка.

6. Да превземе мерки со кои ќе се подобри состојбата на студентите.

7. Да создаде помошни структури кои ќе придонесат за развој на воннаставните активности на студентите.

8. Да обезбедат опрема за студенти.

9. Да се збогати културното и образовното живеење на студентите.

10. Да  се збогати забавниот живот на студентите.

11. Да иницира соработка со други студентски, национални и меѓународни организации.

 

Структура на Студентската Унија

  1. Канцеларија за студентските проблеми;
  2. Канцеларија за активности;
  3. Канцеларија за информации;  
  4. Канцеларија за кариера
  5. Канцеларија за домување
  6. Канцеларија за академска подготовка;
  7. Изборна комисија на студентите;
  8. Претставници на студентите во Студентската Унија, кои се избрани од секој факултет во составот на МУС, за период од 3 академски години;
  9. Претставник на студентите во Сенатот на МУС;
  10. Архива на Студентската унија. 
Lajmet e fundit