USÜ İDARESİ

14. December. 2015 - 00:00

USÜ kapsamında faaliyet göstermekte olan idari bölüm Uluslararası Struga Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Statü ve Yönetmeliğine uygun olarak çalışmaktadır.  İdari bölüm profesyonel, idari ve teknik konular ile alakalı sorumluluklar yüklenir. Sorumluluğu altına girdiği görevler şunlardır:

 1. Eğitim, bilimsel araştırmalar ve idari işler
 2. Eğitimin yönetimi ve prosedürü
 3. Personel yönetimi
 4. Hukuki işlemlerin yönetimi
 5. Üniversitenin gelişim planı
 6. Muhasebe ve finans
 7. Mülkün evraklandırılması ve korunması
 8. Dosyalar
 9. Malların dolaşımı
 10. Bilişim sistemin yönetimi
 11. Merkezi verilerin tabanı
 12. Üniversite yönetimi ile alakalı diğer bütün görevler

Üniversitenein idari profesyonel hizmeti Genel Sekreter tarafından yönetilmektedir. Üniversitenin Genel Sekreteri kanun hükümleri ile belirlenmiş bütün hak ve mecburiyetlerden doğan sorumlulukları üstlenir.

 

Üniversitenin Genel Sekreteri

 • Senato ve Rektörlük tarafından gerçekleştirilen toplantılar ve görüşmeler için gerekli malzemeleri hazırlar ve sözkonusu organlar tarafından cıkarılan karanameleri ve genelgeleri hazırlar
 • Devlet organları ve Belediye organları ile işbirliği içinde eğitim ve bilim alanında Üniversitenin görevlerini yerine getirir.
 • Yasal konularda Üniversiteyi temsil eder
 • Yetkileri doğrultusunda üniversitenin yerel ve yabancı üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikler konusunda görev yapar
 • Akademik kadro ve idari hizmet görevlilerinin görevlerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmeleri için devamlı görüşmeler düzenler ve bu görevleri takip eder
 • Üniversite organları tarafından çıkarılan kararların uygulanmasını düzenler ve alınan kararların bildirisini sunar
 • Departman Yöneticileri, Dekanlar ve Yönetim Görevlileri ile iletişime geçerek Üniversite içinde yerine getirilmesi gereken görevleri düzene sokar
 • Rektör ve pro-rektörler tarafından verilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İdare, Üniversitenin eğitim ve bilimsel araştırma alanında görevlerini yerine getirebilmesi ve çalışabilmesi için Avrupa standartlarına uygun ortam yaratmakla görevlidir.

İdarenin gelişmesi için sorumluluk, iletişim ve saydamlık sloganımız olarak kullanılmalıdır.

 

Lajmet e fundit