Öğrenci değişim programları

21. December. 2015 - 00:00

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI TEK DÖNEMLİK VEYA TEK AKADEMİK YIL SÜRE İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR

Öğrenci değişim programları ve USÜ nün gerçekleştirmiş olduğu karşılıklı anlaşmalar kapsamında aşağıdaki koşulları yerine getirme şartı ile öğrenci değişimleri gerçekleşebilir

  • Öğrenci, eğitim dilinin ingilizce olduğu bir üniversiteye başvurmak istiyorsa ingilizce seviye sertifikası veya ingilice hocasının önerisine sahip olması gerekmektedir
  • USÜ anlaşmalı olduğu üniversite listesinine http://www.eust.edu.mk/index.php?cat=39 adersinden ulaşabilirsiniz
  • Öğrenci okuyacağı üniversiteye karar verdikten sonra, programların incelenmesi, krediler, konaklama imkanları ve değişim türü gibi prosedürlerinin başlatılacağı uluşlararası işbirliği ofisine yönlenmesi gerekmektedir.
  • Öğrenci ERASMUS, CEEPUS, MEVLANA programlarından veya USÜnün gerçekleştirmiş olduğu iki taraflı anlaşmalardan öğrenci değişiminden yararlanabilmektedir.

Öğrenci belirtilen programlardan yararlanmaya karar vermiş ise  gitmek istediği üniversite ile iletişime geçilir ve yol harcamaları, konaklama, beslenme ve kitap gibi harcamaları değişim programları fonlarından karşılanacaktır. Eğer öğrenci özel olarak konaklama olanağını kendi belirlemek isterse bu alandaki harç bedelini kendi bireysel olarak karşılamak zorundadır.

Öğrenci, USÜ nün gerçekleştirmiş olduğu karşılıklı anlaşmalardan yararlanmaya karar vermiş ise, anlaşmalarda belirlenen koşullara uygun olarak öğrenci değişimi gerçekleşecektir. Harç bedelleri kısmen veya tamamen karşılanabilir veya öğrencinin bireysel olarak karşılamasına karar getirilebilir.

Student exchange