МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО СТРУГА

18. December. 2015 - 00:00


Со оглед на фактот што Меѓународниот Универзитет во Струга е акредитирана високообразовна институција од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија, дипломите на МУС без никакви пречки и проблеми се нострифицираат надвор од државата. Според тоа, студентите кои завршуваат на МУС може да бараат работа или да го продолжат своето образование во било која странска земја. Голем е бројот на студенти кои во изминатиот период ги нострифицираа дипломите стекнати на Меѓународниот Универзитет во Струга во голем број на земји од Европа, но и надвор од Европа.

Lajmet e fundit