Amaç

29. November. 2015 - 00:00

Üniversitemiz misyonunun gerçekleştirmek için stratejik planını yedi temel amaçtan oluşturmaktadır:

  • Öğrencilerimize, öğrenim süreçleri boyunca sağlam bilgi ve tecrübe kapasitesini sağlamak en önemli hedefimizdir
  •  Kaliteli, modern ve gelişmekte olan eğitim sistemine uygun öğretim görevlileri ve akademik kadro yetiştirmek
  • Yenilik ve değişikliklere açık olmak, gerek değişik kültürler açısından gerekse eğitim plan ve programlarda seçenekler ve yenilikler sunmak.
  • Öğrencilerimizin global boyutta başarılı olabilmeleri için gereken eğitim ve öğrenim ortamları sağlamak.
  • Akademik kadronun gelişimini nitelik ve nicelik olarak ekonomik açıdan sağlamak.
  • Bölgesel gelişimi ve bilimsel aktivitelerin güçlenmesini desteklemek.
  • Kaliteli, fonksiyonel ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak.

 

 

Goals