VİZYON

29. November. 2015 - 00:00

Uluslararası Struga Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ve öğrencileri ile birlikte; üniversiteyi Güney-Döğu Avrupa bölgesinde en iyi ve en seçkin yüksek öğrenim kurulu yapmak için çaba sarf etmektedir. Bilimsel araştırma ve danışmanlık sistemini uygulayarak Uluslararası Struga Üniversitesi eğitim ortamını koruyacaktır.

Uluslararası Struga Üniversitesi, Lisans Yüksek Lisans ve Doktorada yüksek eğitim kalitesine ulaşmak için çalışacaktır.  Üniversite, atraktif ve güvenilir tesisler sunacaktır, entellektüel ve kültürel çeşitliliği destekleyecektir, kişlerl ve bölgesel gelişim için özel dikkat gösterecektir.

Uluslararası Struga Üniversitesi kendi öğrecnilerini bu döğrultuda eğitmeye ve geliştirmeye çaba sar decektir.


Amaçlar:

Uluslararası Struga Üniversitisin kendi misyonunu yerine getirmesi için yapmış olduğu stratejik planlamaya göre yedi amacı vardır.

Amaçlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Öğrencilerimize bilgi ve eğitim alanında güçlü deneyim olanağı sunmak.
  • Akdemik ve idari kadroyu takviye etme, görevlendirme ve geliştirme.
  • Kültürlerin, eğitim programların ve öğrenci aktivitelerin çeşitlerini çoğaltma ve mükemmelleştirme.
  • Öğrencilerin kendilerini birey ve ülke vatandaşı olarak geliştirebilecekleri eğtim ve bilim ortamı yaratamak.
  • Bölgesel gelişim ve bilimsel aktivite alanlarında güçlenmeyi destekleme
  • Tesislerimizi, devamlı olarak uygun bir şekilde geliştirme ve amaçlarımız için uygun ortamlar yaratma.

Vision