Rektörden

29. November. 2015 - 00:00

 

Saygıdeğer Okurlar,

Uluslararası Struga Üniversitesine hoşgeldiniz. Üniversitemiz, Makedonya ve bölge ülkelerden gelen öğrencilere çağdaş eğitim sunan ve Avrupa standartlarına uygun öğrenim veren Yüksek Öğrenim Kurumudur.

Üniversitemiz, şehrimiz, Makedonya Cumhuriyetiv ve Balkanlar için tarihi önem taşımaktadır.

Uluslararası Struga Üniversitesi çerçevesinde Lisans eğitimi veren bölümleri: Hukuk Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyasi  Bilimler Fakültesi, İktisadi Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi,  Bilişim ve İletişim Teknolojleri Fakülteleridir.Bu Fakültelerin yanı sıra Üniversitemizin bünyesinde çalışan iki enstitü bulunmaktadır: Uluslararası Politika ve Avrupa Öğretim Ensitüsü, Ekonomik Gelişim ve Ekolojik Yönetim Enstitüsü. Buna istinaden Uluslararası Struga Üniversitesi ciddi bilimsel araştırmalar yapan önemli yüksek eğitim merkezidir.

Uluslararası Struga Üniversitesi, bölümleriyle birlikte çağdaş ve modern eğitim sunmaktadır. Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Avrupa, ABD den ve Türkiyeden güçlü akademik isimlerin akademik çalışmalarıyla eğitim programlarımızı geliştirdik.

 Üniversitemiz,  Çağdaş eğitim programları sunmakta ve aynı zamanda önemli akademik isimler ve uzmalarla çalışmaktadır.

Kendi alanlarında önde gelen profesörler üniversitemizde ders vermektedirler. Modern eğitim yöntemleri kullanılarak öğrencilerle interaktif metod çalışmaları yapılmaktadır.

Lisans eğitimi dışında (Bachelor) Yüksek Lisans öğretimi için akredite edilen üç  bölümümüz mevcuttur. Yüksek Lisansta birçok ülkeden uzman hocalar ders vermektedirler.

Öğretimin amacı,  profesyonel ve bilimsel yöntemlerle, kaliteli öğrenim ve öğretimle dünya ve Avrupa standarlarına uygun bilgi sahibi, uzmanlık ve bilim çapında kaliteli akademik kadro yetiştirmektir. Uluslararası Struga Üniversitesinde mevcut olan modern bilişim ve iletişim teknolojilerinden öğrenciler sınırsız faydalanabilirler, ücretsiz internet kulanımı aradıkları bilgileri bulmaya yardımcı olacaktır. AKTS sistemine uygun çağdaş çalışma ve öğretim için gereken ortamlar mevcuttur. Üniversite kampüsünde kapasiteli amfiler vardır, AKTS doğrultusunda  25- 35 öğrenciyi alabilen birçok küçük dersliklerimiz  bulunmaktadır, bu dersliklerimiz de daha küçük gurup ile pratik çalışmaya yöneliktir.

Fakültelerimizde, eğitim sürecinde Bolonya Deklarasyonunun prensipleri ve modeli olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulanmaktadır. Bu  öğretim sistemi,  öğrenciye en başta devingenlik, sonrasında  daha küçük gruplarla ders yapmak, pratik eğitimi yaygınlaştırmak, birçok yabancı dil öğrenebilme ve bu dillere hakim olma  imkanlarını sağlar. Öğretim modeli fakülteye göre değişir 3+2 yada 4+1 öğrenim yılları olarak ayrılmaktadır. Üniversitemizin kütüphanesinde yerli ve yabancı yazarlar ve yayın evleri tarafından yayımlanan, değişik mesleki literatür ve yayınlar bulunmaktadır. Aynı zamanda süreli yayınlar da kütüphanemizde mevcuttur.

Uluslararası Struga Üniversitesi, Ohri gölünin kıyısında bulunmaktadır, Çağdaş Eğitim imkanları ve cazibeli konumu sayesinde üniversitemizi bölgenin en güzel ve en kaliteli eğitim merkezi yapmaktadır.

Modern hayatın getirdiği yeni cazibelerden bir de insan kaynaklarını doğru yönlendirebilmektir. Yaşadığımız hayatta amaçlarımızı ve geleceğe yönelik düşlerimizi en kolay şekilde gerçekleştirebimemiz için yöneticilik, menajerlik ve idarecilik alanında iyi yetişmiş yetenekli şahsiyetlerle ihtiyaç vardır. Hepimizin amacı elbette ki gelilmektir, gelişmek için yüksek kaliteye ihtiyacımız vardır ve  yüksek kalite için de yapılandırıcı kuruluşlara ihtiyacımız elzemdir. Yapılandırma çalışmaları kurumların iyi yetişmiş elemanlara sahip olmaları ile başarı kazandırır, sözkonusu elemanların yetişmesi için de modern ve çağdaş kapasiteler gerekmektedir  - Uluslararası Struga Üniversitesinin misyonunun temeli bunu gerektirir.

Sayın vatandaşlar, veliler,profesörler, hocalar ve öğrenciler Uluslararası Struga Üniversitesini ziyaret ediniz sizler de kurumumuzun bir parçası olunuz. Üniversitemiz söz veren ve sözünü tutanlardandır, üniversitemiz sizlere doğru yön vermekle kalmayip, sizleri destekleyerek yaratıcı, etkin, cesur hayatın her alanında iyi yetişmiş ve çalışkan olmanız için sizleri değişik yöntemlerle motive edecektir ve sizleri hayatınızın her alanında en iyi şekilde atılımınızı teşvik edecektir.

 

Saygılarımla,

Uluslararası Struga Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Armen Kadriu

Rector