PAZARLAMA VE MALİYE YÖNETİMİ

21. December. 2015 - 00:00

Pazarlama ve Maliye Yönetimi program Pazarlama Endüstrisi, Muhasebe ve Maliye Yönetimi alanında sağlam temeller sunmaktadır. Eğitimde çağdaş metodların uygulanması öğrencilerin, pazalama alanında kendilerini geliştirme ve ikna edici ve rekabet ortamına kabiliyet kazanmalarına aracı olmaktadır. Pazarlamanın her alanında ve işletmelerde yapılan araştırmalar başlıca değer verilen noktalardır. 

Sözkonusu departmandaki eğitim programını gerçekleştirmak için ekonomi alanında uzman sadece ulusal piyasa sorunlarını çözebilen değil uluslararası piyasa sorunlarını da çözebilme kabiliyetine sahip kadro görevlendirilmiştir. Pazarlama ve Maliye Yönetimi bölümünde lisans eğitimi üç (3) yıl sürmektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenci üç yıllık lisans eğitimi diploması kazanmaya hak kazanacaktır (Pazarlama ve Mali Yönetim bolümünden mezun ünvanı sahibi olacaktır)

Amaçlar:

-       Ana ders ve uygulama dersleri aracılığı ile öğrencilere, bir şirketin çalışma yöntemlerini ve coğrafi ve elektronik bağlantıları hakkında çeşitli alanlarında bilgi vermek amaçlanır.

-       Öğrenciler, Staj ve ekip projeleri aracılığı ile mevcut piyasalar alanında deneyim kazandırmak

-       Öğrencilerin, Yatırımlar, maliye yönetimi teorileri, piyasalar ve maliye kurumları alanlarında geniş bilgiye sahip olmaları.

-       Öğrencileri Küresel piyasa rekabetine hazırlamak.

Hedefler:

-        En önemli hedefimiz, öğrencileri pazarlama ve maliye yönetimi alanında bilgi ile donatmak, ve bu öğrencinin mali bilgileri anlayıp yorumlayabileceği ve yönetim raporları doğrultusunda karar alabileceği derecede olmasını sağlayarak gerçekleşmelidir

-       E ticaret, müşteri davranışları, piyasa araştırması ve analizi alanlarda teknolojik olanaklar sunmak.

-       Porfesyonel pazarlama, yeni ürün gelişimi, pazarlama ve tanıtım iletişimi alanlarında bilgi ve kabiliyet açısından profesyonelleşme olanağı sunmak. 

 

 

Marketing and Financial Management