Ekonomi ve İşletme Programı

11. December. 2015 - 00:00

Sözkonusu program Teorik ve pratik açılarda genel olarak Ekonomi ve İşletme yönetimi alanalrında bilgi sunar. Bilgilerin uygulanabilmesi vbe yorumlanabilmesi için Matematil anahtar madde olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda etkin iletişim ve eğitimde kullanılan çağdaş metodlar öğrencilerin işletmede karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için devamlı kendilerini yenilemeleri gerektiğini anlamışlardır.

Programın gerçekleşmesi için ekonomi alanında ulusal ve uluslararası işletme sorunlarını analize edebilen uzman kadro görevlendirilmiştir. ‘’İşletme yönetimi’’ programında lisans eğitimi üç )yıl surer. Sözkonusu bölümde lisans programı üç(3) yıl sürmektedir. Bu bölümden başarıyla mezun olan öğrenciler üç yıllık lisans diploması sahibi olacaklardır – İktisat ve işletme bölğmğnden diplomalı ünvanı kazanacaktır

Amaçlar:

-       Ana ders ve uygulama dersleri ile öğrencilere işletme hakkında temel bilgiler vermek amaçlanmaktadır

-       Öğrencilere karar alma prosedürlerinde hangi genel modelleri uygulayabileceklerini öğretmek

-       Öğrencilerin sözkonusu alanda bilgi alıp ekip çalışmalarında etkili olmalarını tetiklemek

Hedefler:

-       Öğrencilere işletme teorilerinin metodlarını ve uygulanma alanlarının bilgisini sunmak

-       İşletme sorunlarını, yönetmeyi ve girişimcilik hakkında temel bilgiler alamaları

-       Gelecekteki kariyerlerinde uygulayabşlecekşeri bilgileri için öğrencilre bilgi sunmak ve onları alıştırmak

 

 

Economy and Business