BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

21. December. 2015 - 00:00

            Bilgisayar Bilimleri Bölümü, endüstri kariyer gelişimi için güçlü temeller sunmaktadır. Eğitim prosedüründe çağdaş teorilerin uygulanması, teorinin ve pratiğin arasında mükemmel bağ oluşturması öğrencilerin karmaşık sorunları çözebilmeleri için hazırlar. Sözkonusu program öğrencilere teknolojik zorluklara göğüs gerebilmek için temel bilgi sunmaktadır.

            Bilgisayar Bilimleri Fakültesi kapsamında Eğitim Progamı altı sömestre sürer ve bu dönem içerisinde 180 AKTS kredi kazanırlar ve ‘’ Bilgisayar Bilimleri Lisans eitimi almış’’ öprenci ünvanı kazanırlar.

Amaçlar:

-       Öğrencilerin kişisel ve grup halinde bilimsel projeye katılma kabiliyetlerini arttırma

-       Yazılım sistemlerinin gelişimi ve uygulaması kabiliyetini güçlendirme

-       Teoride ve pratikte alınan bilgiler gerçek hayatta uygulayabilme

-       Küresel pazara göğüs gerebilmeleri

Hedefler:

-       İletişim ve bilişim teknolojileri ve web sayfasını uygulama ve geliştirme, bilgi sistemleri ve yönetimi, dağılım sistemleri, bilgisayar ağları ve benzeri alanlarda öğrencilere bilgi sunmak.

-       Günlük hayatta bilgisayar sistemlerini, bilişim teknolojilerini günlük hayatta uygulama olanakları sunma

-       Uluslarrası deneyimleri paylaşabilme olanağı sunma 

Computer Science