Diplomasi ve Uluslararası ilişkiler

04. December. 2015 - 00:00

Bu alandaki programları hayata geçirme amacı ile diplomasi ve uluslararası alanında uzmanlaşmış akademik kadro görev yapmaktadır.

Diplomasi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde lisans eğitimi üç(3) yıl sürmektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra öğrenci üç yıllık lisans diplomasına sahip olacaktır ( diplomasi ve uluslararası ilişkiler bölüm diploması)

Amaçlar

 1. Bu eğitim alanının amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin önderliğini yapan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sunma ve onlara yeni bakış açıları kazandırmaktır.

 2. Öğrenciler, uluslararası kurum ve kuruluşların kuruluş şekillerini detaylı biçimde öğrenmelidirler.

 3. Diplomasi biliminin doğuşu ve bugünki gelişimini incelemek.

 4. Devletlerin çağdaş jeopolitikası ve devletlerin globalizme ayak uydurması.

 5. Devletler arası, kurumlar arası ve kuruluslar arası andlaşmalarda hangi hukuk araçlarının kullanılacağının belirlenmesi ve tanımlanması.

 6. Öğrencilerin örnek olay çalışmalarında (case study) yer almaları devletlerin dış politikadaki yeniliklere ve yatırımlara ayak uydurması süreçlerini öğrenmek ve incelemek.

Hedefler

 • Bu bölümden mezun olduktan sonra öğrenciler uluslararası kurumlar arasında karşılaştırma yapıp farklarını bilmelidirler

 • Her uluslarararası anlaşmanın kökeninde işbirliğinin olduğunu anlamaları.

 • Diplomasinin tarihi ile alakalı septic olmaları ve ulusal ve uluslararası sorunlarla alakadar olmaları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları.

 • Uluslararası yasalar hakkında bilgi edinmeleri ve diplomatik protokol prosedürleri ile eş zamanlı çalışmaları ve ilerlemeleri.

 • Devletlerin, kurumların ve çeşitli politikaların gelişme düzeylerinde kendi düşüncelerini ortaya koyabilme ve bu düzeyde gelişimlerde çeşitli bilimsel olay ortaya koyabilme.

 

 

Diplomacy