Kamu Yönetimi Bölümü

04. December. 2015 - 00:00

Hukuk Fakültesi kapsamında Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan öğrenciler, hukuk, tarih, ekonomi gibi alanlardan alacakları bilginin yanı sıra idare hukuku ve kamu yönetimi alanlarından da bilgi sahibi olacaklardır.

Sözkonusu departmanda eğitim programınıın gerçekleşmesi için Anayasa ve İdare alanlarında kendilerini geliştirmiş akademisyenler görev yapmaktadırlar.

Kamu Yönetimi Bölümünde lisans seviyesi üç(3) yıl sürmektedir. Öğrenciler sözkonusu bölümden mezun olduktan sonra lisans diploması sahibi olacaklardır (Kamu Yönetimi Bölümünden mezun ünvanına sahip olacaklardır)

 

Amaçlar

  • Öğrencilerin, siyaset, hükümet dışı organizasyon ve özel alanlarda kariyerlerini yapılandırmaları için hazırlamak
  • Kamu kurumlarını yönetebilme, araştırabilme, kamu politikalırını analize edebilme, insan kaynaklarını yönetebilme kabiliyetlerini güçlendirme
  • Avrupa standartlarına göğüs gerebilecek ve uyabilecek yeni bir nesil yetiştirme
  • Teori ve pratik kültürüne uygun ekonomi, yöneticilik ve adli alanlarda kabiliyetlerini geliştirme
  • Yeni teknolojiler aracılığı ile kurumsal iletişimi hayata geçirebilme
  • Kamu Yönetimi alanında tarihi, sosyo-ekonomik ve toplumsal alanlarda kritik düşünceye sahip olma kabiliyetlerini ortaya çıkarma ve güçlendirme

Hedefler

  • Öğrencilerin araştırma projelerine katılmaları günlük hayattaki sorunları çözebilme kabiliyetlerini arttırma olanağı sağlamaktadır.
  • Öğrencilerin çeşitli ülkelerde akredite olmuş konsolosluk ve elçiliklerde, Elçi ve elçilik görevlisi olarak çalışmaları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kurumlarında çalışma imkanları, Merkezi devlet kurumlarında (Hükümet, Cumhurbaşkanlık ve Meclis) çalışabilmeleri, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa birliği düzeyinde yorum kabiliyetlerini geliştirme vb kurumlarda çalışabilmeleri için kabiliyetli olmaları
  • İşverenler , çalışanlarının bir alanda sadece bilgili ve deneyimli olmalarını değil; kuruma yararlı olacak maharette de olmalarını hedeflemektedirler.

Public Administration