Hukuk

30. November. 2015 - 00:00

Eğitim programının gerçekleşmesi için hukuk alanında profesyonelleşmiş olan bir kadro görev yapmaktadır.

Sözkonusu bölümde lisans programı üç(3) yıl sürmektedir. Bu bölümden başarıyla mezun olan öğrenciler üç yıllık lisans diploması sahibi olacaklardır -  hukuk alanında diplomalı öğrenci.

 Amaçlar:

Eğitim alanının amacı öğrencilere gelecekteki uzmanlaşma eğitimlerinde yardımcı olabilecek hukuk alanında bilgi sunmaktır. Öğrencilere hukuk alanında geniş anlamda bilgi sunmak amaçlanır.

Amacımız öğrencilerimize sadece bir alanda özel eğitim vermek değildir,  onların kanunun ve alanlarının amaçlarını, ilkelerini ve hukuk yollarını kendi alt alanlarında da araştırım eğitimin almalarıdır. Aynı zamanda  kanunun disiplinlerarası anlayışını ortaya koyup hukuk alanında belirli bakış açılarını bağlayacak – ekonomik, sosyal, tarihsel ve benzeri açıları değerlendirebilmek.

Amacımız öğrencilerimizin uluslararası kanunla birleşmeleri ve ulusal kanunlarla karşılaştırmalarını yapabilmeleriö bu doğrultuda ingilizce dili dört sömestre boyunca mecburi ders olarak verilmektedir.

En önemli amaçlarımızdan biri öğrencilerin hukukun etik normları ile stabilize olma hukuku ve kanunu uygulama ve demokratik toplumda hukuk açısından bilinçlendirmedir.

 

Hedefler

Hukuk alşanında etki kabilyet kazanmaları ana dil ve yabancı dilde yorum yapanilmeşeri ve hukuk alanındaki durumlara her şekilde göğüs gerebilmeleri, kanun yorumlamay ve etkin şekilde analize etme kabiliyetini artırma.

Kanun olaylarını analize edebilmek için özelleştirilmiş metodları kullanabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

Uluslararası ve Avrupa kanunları alanında bilgi sahibi olup yerel kanunlarla karşılaştırma yapabilme ve yorumlayarak karar alabilme kabiliyetine sahip olamları hedeflenmektedir. Öğrencilerden herbiri farklı hukuk sistemlerini değerlendirip aralarında karlılaştırma yapabikmeli, gerek uluslararası kanunları gerekse Avrupa kanunlarında bu kaabiliyeti sergilemeli.

Aynı zamanda hukuk ile kanunların arasındaki bağlantıyı bilip demokratik toplumlardaki değerinin bilincini geliştimelidirler.

Öğrenciler hukuk ve kanun kavramları ile tanışıp sözkonusu standartları demokratik, insancıl ve etik standartlarla uygulama kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda almış oldukları bilgi ve kazanmış oldukları deneyimlerden elşp çalışmalarında da yatkın bir nesil olarak yetileceklerdir

Jurisdiction