30. November. 2015 - 00:00

İletişim ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi öğrencilerine daha iyi bir deneyim sunmak için faaliyetini göstermekte olan yeni dinamik ve rakabetçi bir departmandır. 

 
Departmanın eğitim alanındaki hedefleri

İletişim teknolojileri çok zorlu, dinamik ve heyecan verici bir bölümdür. Bilgisayarlar her açıdan toplumun bir bütününü oluşturmaktadır. Her geçen gün yeni iletişim teknolojilerin tanıtımı yapılmaktadır, Bilgisayar bilim dalları ise hızlı adımlarla gelişmektedirler. Uluslararası Struga Üniversitesi çerçevesinde faaliyet göstermekte olan Bilişim ve İletişm Teknolojileri fakültesinin amacı; bu bölümde eğitim alan öğrencilere bu alanda bilgi sunmak ayrıca kendilerini bilim ve sosyal açısından geliştirmelerini sağlamaktır.

İletişim ve Bilişim teknolojleri bölümünden bir eğitim programı seçmiş olan öğrenciler sistemlerin gelişim ilkeleri hakkında bilgi sahibi olaları yanı sıra almış aldukları bilgileri günlük hayatta uygulayarak bu disiplin tarafından yönlendirilen değişikliklere göğüs gerebilme kaabiliyeti kazanmaktadırlar. Bunun yanı sıra öğrenciler eğitim programları tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan da yararlanırlar. Öğrencilere sadece derslerde verilen bilgiden yararlanmayıp güncel araştırmalar, teknik ve taktiklere de dayanarak bilgi kapasitelerini geliştirme imkanlarına sahiptirler. Sözkonusu gelişim öğrencilerin yapmış oldukları eğitim program konuları ile alakalı gerçek olaylar üzerine yapmış oldukları araştırma aktiviteleri ile desteklenmektedir. 

Sözkonusu bölümden mezun olan öğrenciler kendi kariyerlerini yapılandırma süreçleri için gereken en sofistike ve çağdaş bilgiyi almaktadırlar.

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fakültesi American Heritage Üniversitesi ve Üsküp New York University Bilgisayar Bilimleri Fakülteleri ile işbirliği içindeyiz.

Prof. Dr. Gzim Selimi

Faculty of Information Technology