Hukuk fakültesi

30. November. 2015 - 00:00

Hukuk fakültesi olarak amacımız: Güçlü akademik kadromuzla siz hukukçuları en profesyonel şekilde yetiştirmek ve mesleğinizle ilgili karşılaşabileceğiniz problemleri almış olduğunuz mükemmel eğitim sayesinde bertaraf etmeniz amaçlanmaktadır. Fakültemizce yapılan bilimsel araştırmalar ve projeler sizin ilmi olarak iyi yetişmenizi sağlamaktadır.Kurumumuz yükseköğrnim modernizasyonu içerisinde siz değerli öğrencilerimize eğitim vermektedir. Hukuk programımız yerli kültirin yanında uluslararsı alanda birçok milletin kültürü, hukuk sistemi, hukuk doktrinleri ve tarihini geniş çaplı incelemektedir.

Alacağınız profesyonel eğitimde sözkonusu programlar aşağıda belirtildiği üzeredir

  • Ululslararası hukuk,
  • Kriminalistik ve Dedektiflik.

Belirtilen bu programları lisans,  yükseklisans ve doktora eğitiminizde sizlere sunulmaktadır. Üniversitemiz gerek lisans, gerek yüksek lisans ve gerekse doktora programlarında BOLOGNA sürecine uygun olarak faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliğine üye olan Ülkelerin mevzuatlarını karşılaştırarak Avrupa Birliğine entegrasyonu desteklemek amaçlı bu ülkelerin yargı reformlarını bölge reformlarını örnek alarak Makedonya Cumhuriyeti ve Üniversitemizin öğrencilerinin sosyal gelişimini desteklemeye yönelik araştırmalarımız mevcuttur. 

Saygılarımızla,

Prof.dr.Seyfulla Osmani

Faculty of Law