Erasmus+ agreement

26. March. 2017 - 00:00

...
Читај повеќе

Konkurs

26. March. 2017 - 00:00

  UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR NË STRUGË  shpall   KONKURS NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+ AKSIONI 1: MOBILITET INDIVIDUAL PËR STUDENTËT  Në vitin akademik 2017/2018     Në kuadër të programit ERASMUS + të Komisionit Evropian,  Universiteti Ndërkombëtar në Strugë  shpall konkurs për shpërndarje të bursave për studentë, për qëndrim studentor në institucionet e Arsimit të Lartë në BE. Për shkëmbim në nivelin deridiplomik, të drejtë për të aplikuar kanë vetëm studentët e rregullt që kanë përfunduar vitin e parë të studimeve. Kohëzgjatja e mobiliteti studentor: Një semestër. Mobiliteti realizohet në kuadër të marrëveshjeve të nënshkruara të Erasmus + ndërmjet Universitetit Ndërkombëtar në Strugë  dhe  Universiteteve të BE-së,të cilat janë të publikuara në Web faqen e UNS-së. Dokumentet e nevojshme për mobilitet studentor: Të gjitha dokumentet për aplikim  i keni në disponim në faqen e internetit të Universitetit: Formular për paraqitje (Student Application Form)...
Читај повеќе
Erasmus+