USÜ tarafından düzenlenen bilimsel konferansın misyonu ve hedefleri

15. December. 2015 - 00:00

Uluslararası Struga Üniversitesi, Makedonya Cumhuriyetinde Yükseköğretim Kurumu olarak  2014 yılından itibaren senede bir defaya mahsus olmak üzere bilimsel karakterde konferans düzenleme kararı almıştır. Sözkonusu konferanslara Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kosova ve Türkiye Cumhuriyetinden farklı alanlardan araştırma görevlileri ve ekonomi, hukuk, bilişim teknolojileri, eğitim gibi çeşitli alanlarda kendini geliştirmiş ünlü isimler katılmıştır. Konferansların amacı; bilimsel tartışmaları arttırmak ve farklı bilim alanlarına farklı bakış açıları sağlamaktır. Sözkonusu konferanslarda örf adetlere, teknolojik yeniliklere ve araştırmalara yönelik yeni gelişme modelleri tanııtılmaktadır. Günümüz ekonomisinde etkiliik kökenini araştırarark uyumluluk açısına önem verilmektedir ancak hiçbir şekilde değerlerin düştüğü rekabet savaşında onun saygınlığı kötüye kullanılmamalıdır. Velev ki firmaların sosyal sorumluluğunu geliştirmek için bir araç olarak kullanılıyorsa veya GSYH ‘’tout court’’ değerlerinin eski modeller için engel teşkil ettiği kanaatine varılırsa tartışma değer kazanır. Yeni model, insan kaynaklarını, ekonoik gelişimi, insan hak ve hürriyetlerini, hukuki güvenliği, üretkenliği ve toplum düzenin uyumluluğunu destekleyen bir modeldir.

Uluslararası Struga Üniversitesinin öncü hedefi akademik ve profesyonel bir yaklaşım sağlamakla birlikte günümüzdeki gelişmeleri tartışmak, sürdürülebilir bir gelişim ve hayat kalitesini arttırmak ve aynı zamanda akademisyenler, profesörler ve araştırma görevlileri arasında  sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmaktır.

 

Conference